Harbin

Tongjiang Hotel  
.......Tongjiang Hotel
จีน Heilongjiang, Harbin, Nangang, 同工街同江街7号
https://maps.app.goo.gl/2JeqB

Tong Jiang Jie
Daoli, ฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง จีน
https://maps.app.goo.gl/6pJyA

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (3 ชนิดกีฬา)


     ด้วยสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา ระดับต้น  (3 ชนิดกีฬา) คือ
1. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (โบว์ลิ่ง)    ระดับต้น   ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
             (อนึ่ง ผู้สมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (โบว์ลิ่ง) ต้องเป็นผู้มีความรู้/ประสบการณ์พื้นฐานกีฬาโบล์ลิ่งมาก่อน  โดยสมาคมฯจะพิจารณาจากข้อมูลที่ระบุในใบสมัครและอาจติดต่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมก่อนการอบรม)
2. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (ฟุตซอล)  ระดับต้น    ระหว่างวันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
3. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (กรีฑา)    ระดับต้น     ระหว่างวันที่ 7 – 13  มีนาคม 2562  ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี               
                           
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม
1. อายุ   23 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง                                 
             
กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งใบสมัครตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาคมฯ นายภูมิพันธ์ ภาวิไล โทร.085-2452451 หรือ น.ส.อำไพ จิรายุกุล โทร.089-7987358

ดาวน์โหลด 

                - ประกาศสมาคมฯ การรับสมัคร
- ใบสมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (โบว์ลิ่ง)
- ใบสมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (ฟุตซอล)
- ใบสมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา (กรีฑา)

รับสมัครร่วมการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสนามการแข่งขัน
                              โดยได้กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2561   ณ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ หรือ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้   หรือ ติดต่อคุณวศินี คำนึง โทร. 085-941-1427    หรือ ติดต่อคุณภูมิพันธ์ ภาวิไล 085-245-2451 โทร 02-136-5852    และในการแข่งขันครั้งนี้จะพิจารณาสถิติที่ดีที่สุดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการทางปัญญาส่งเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

   ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ,   ระเบียบการแข่งขัน ,   ใบสมัครแข่งขัน