การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ 25 ก.ค.2562 พลเอกวิภาส ตันสุหัช
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ซึ่งจัดแข่งระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค.2562 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ 21 ทีม (66 Event)


การแข่งขันว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 - 2562

       สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2562  ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ   โดยจัดให้มีการแข่งขันสำหรับนักกีฬากลุ่มความพิการทางปัญญา
รายการแข่งขันจำแนกประเภทตามเพศ (ชาย/หญิง) และกลุ่มอายุดังนี้
- ชายอายุ 12 - 15 ปี 
- ชายอายุ 16 ปีขึ้นไป
- หญิงอายุ 12 - 15 ปี
- หญิงอายุ 16 ปีขึ้นไป

       ดาวน์โหลด ใบสมัครและราบละเอียดการแข่งขัน

การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10

ประกาศ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ที่  40 / 2562
เรื่อง   การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญา
………………………………………………..
      ตามที่ ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 - 25   มกราคม 2563 ณ เมืองซูบิค โดยจัดให้มีการแข่งขันสำหรับนักกีฬากลุ่มความพิการทางปัญญา   4 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และโบว์ลิ่ง 
     เพื่อให้การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญาตัวแทนประเทศไทยเพื่อส่งเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และได้นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่มีสมรรถนะจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกตัว  ดังนี้

                    -  กรีฑา              รับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562   
                    -  ว่ายน้ำ             รับสมัครถึงวันที่  19 มิถุนายน 2562 
                    -  เทเบิลเทนนิส  รับสมัครถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
                    -  โบลลิ่ง             รับสมัครถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

     ดาวน์โหลด   เอกสารการสมัคร