การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

   สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ห้วงระหว่างสิงหาคม-กันยายน  2563 ณ สนามโบว์ลิ่ง อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 25 ก.ค.2563

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   นักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      - อายุ 12 ปีขึ้นไป นับอายุตามเดือนเกิด ถึงวันเริ่มแข่งขัน 
      - มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้เอกสารบัตรประจำตัวผู้พิการ (ทางสติปัญญา) หรือเอกสารรับรองจากสถาบัน / สถานศึกษา / หน่วยงาน หรือแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

2. รายการแข่งขัน
       - การแข่งขันรายการนี้จำแนกประเภทตามเพศ (ชาย/หญิง) และกลุ่มอายุดังนี้
- ชายอายุ                   12 - 15 ปี
- หญิงอายุ                  12 - 15 ปี
    - ชายอายุมากกว่า       15        ปีขึ้นไป
  - หญิงอายุมากกว่า      15        ปีขึ้นไป

3. ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
3.1  ถ้วยรางวัลประเภททีม
- ชนะเลิศคะแนนรวม
- รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวม
- รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม
- รองชนะเลิศอันดับ   3 คะแนนรวม
   3.2  ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลชาย
-   ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด
-   รองชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด
   3.3  ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลหญิง
  -   ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด
-   รองชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด
  3.4  ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล ชาย/หญิง
  3.5  ถ้วยรางวัลคะแนนเกมส์เดียวสูงสุด

ดาวน์โหลด  ระเบียบและเอกสารการสมัคร 

..................................................................................................................


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ 25 ก.ค.2562 พลเอกวิภาส ตันสุหัช
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ซึ่งจัดแข่งระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค.2562 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ 21 ทีม (66 Event)


การแข่งขันว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 - 2562

       สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2562  ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ   โดยจัดให้มีการแข่งขันสำหรับนักกีฬากลุ่มความพิการทางปัญญา
รายการแข่งขันจำแนกประเภทตามเพศ (ชาย/หญิง) และกลุ่มอายุดังนี้
- ชายอายุ 12 - 15 ปี 
- ชายอายุ 16 ปีขึ้นไป
- หญิงอายุ 12 - 15 ปี
- หญิงอายุ 16 ปีขึ้นไป

       ดาวน์โหลด ใบสมัครและราบละเอียดการแข่งขัน