ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเซีย (1st INAS Asia Swimming Competition 2016)

ประเทศไทยในฐานะ INAS Asia ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเซีย (1st INAS Asia Swimming Competition 2016)  ระหว่าง 26 มกราคม 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559   ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี  ประเทศที่ร่วมแข่งขัน  9 ประเทศ  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC: International Paralympic Committee) นั่นหมายถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับสิทธิในการคัดเลือกนักกีฬาว่าย น้ำร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิคเกมส์ ที่ประเทศบราซิลต่อไป