การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเซีย (1st INAS Asia Swimming Competition 2016)
      ประเทศไทยในฐานะ INAS Asia ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเซีย (1st INAS Asia Swimming Competition 2016)  ระหว่าง 26 มกราคม 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559   ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี  ประเทศที่ร่วมแข่งขัน  9 ประเทศ  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC: International Paralympic Committee) นั่นหมายถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับสิทธิในการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิคเกมส์ ที่ประเทศบราซิลต่อไป
      ผลจากการจัดการแข่งขัน ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับคำชื่นชมและแสดงความพอใจจากผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดการแข่งขัน   ซึ่งผู้มีส่วนสำคัญกับความสำเร็จครั้งนี้ก็คือนายชาญวิทย์  มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญาเอเชีย(INAS Asia) รวมถึงผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน             สรุปการจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
          - ชาติที่ร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 9 ชาติได้แก่  Chinese Taipei,  Estonia, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Malaysia  and Thailand
          - จำนวนนักกีฬารวม 48 คน (ชาย 37 คน, หญิง  11 คน)
          - สรุปเหรียญรางวัลและผลการแข่งขันแต่ละรายการ