เปิดรับสมัครร่วมแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย

::::  ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครแข่งขัน      :::: ดาวน์โหลด  ใบสมัครร่วมการแข่งขัน
::::  ดาวน์โหลด  ใบตอบรับการเข้าพัก
..........................................................................................................
สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครนักกรีฑาร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย 

ครั้งที่ 2   ประจำปี 2559    ระหว่างวันที่  26 - 27  พฤศจิกายน 2559

แข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน 

..........................................................................................................
กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประเภทกรีฑา ที่จัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่
    1.  รุ่นอายุ 10 – 16 ปี มีรายการแข่งขัน ดังนี้
           1.1   วิ่ง 100 เมตร
           1.2   วิ่ง  200 เมตร
           1.3   วิ่ง  400 เมตร
           1.4   กระโดดไกล
           1.5   ทุ่มน้ำหนัก
           1.6   ขว้างจักร
           1.7   พุ่งแหลน
           1.8   วิ่งผลัด 4×100 เมตร

    2.  รุ่นอายุ 17 – 25 ปี มีรายการแข่งขัน ดังนี้
           2.1   วิ่ง  100 เมตร
           2.2   วิ่ง  200 เมตร
           2.3   วิ่ง  400 เมตร
           2.4   วิ่ง  800 เมตร
           2.5   วิ่ง  1,500 เมตร
           2.6   กระโดดไกล
           2.7   ทุ่มน้ำหนัก
           2.8   ขว้างจักร
           2.9   พุ่งแหลน
           2.10 วิ่งผลัด 4×100 เมตร
           2.11 วิ่งผลัด  4×400 เมตร


::::  ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครแข่งขัน      :::: ดาวน์โหลด  ใบสมัครร่วมการแข่งขัน
::::  ดาวน์โหลด  ใบตอบรับการเข้าพัก
..........................................................................................................