การประชุมเรื่อง "การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติงาน"


           นายชวลิต จิรายุกุล คณะกรรมการสมาคมฯฝ่ายพัฒนานักกีฬา และนางสาวอำไพ จิรายุกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ เป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ  เรื่อง  "การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติงาน"   ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีนายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น