ประชุม Workshop แก้ไขจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี 2560- 2564


            เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม. 2559  คณะกรรมการสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย  นำโดย 
                  1. นายนพดล         จิรบุญดิลก          เลขาธิการสมาคมฯ           
                  2. นายกฤฎศณัฐ์   ลิขิตเจริญสกุล    รองเลขาธิการสมาคมฯ
                  3. นายชวลิต.        จิรายุกุล              ฝ่ายพัฒนานักกีฬา
                  4. นายวีระพล.      นาคะประวิง         ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬา 
                  5. นางสาวอำไพ   จิรายุกุล              เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ
  
           ได้ร่วมประชุมแก้ไขจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี 2560- 2564    ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา  การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก
  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการต่อเนื่องหลายครั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยและการประสานแนวคิดโดยผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน      เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกำหนดกิจกรรมให้ครอบคุมกับปัจจัยในทุกๆด้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น