การหารือของสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยกับผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย

        คณะทีมงานสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงกับผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ วันอังคารที่. 6 ธันวาคม. 2559 ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย. หัวหมาก ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
                - แผนงานและงบประมาณเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย.
                - แผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์. ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น
                - แผนพัฒนานักกีฬา. ประจำปี 2560-2563ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น