การประชุมวาระประจำครั้งที่ 1/2560

     เมื่อ 3 ก.พ.2560 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวาระประจำครั้งที่ 1 /2560 โดยมี นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย   โดยมีเรื่องตามวาระที่สำคัญคือ
       - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2559  เมื่อ 22 พ.ย.2559 
       - รับทราบรายงานผลความสำเร็จการดำเนินโครงการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่าง 26-27 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา
       - การเตรียมการดำเนินงานโครงการสำคัญในระดับนานาชาติประจำปีดังนี้
              - การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์โลก ประจำปี 2560 (2017 INAS World Athletics Championships)  
              - การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญาประเภทต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
       - การพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาคนพิการทางปัญญา(พ.ศ.2560-2564) เพื่อความเป็นเลิศตามแนวทางของ กกท.
       - รับทราบการแถลงสถานะการเงิน/งบประมาณของสมาคมฯ
       - การพิจารณากิจกรรมเยาวชนต้นแบบ  5 จังหวัดชายแดนภาคไต้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น