กำหนดการคัดเลือกตัวนักกรีฑาคนพิการทางปัญญาตัวแทนทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศกำหนดการคัดเลือกตัวนักกรีฑาคนพิการทางปัญญาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9   ระหว่างวันที่ 17 - 23  กันยายน พ.ศ. 2560   ณ   ประเทศมาเลเซีย ดังนี้
     1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
               1.1 เป็นบุคคลผู้มีมีสัญชาติไทย
               1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ ( ต้องเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2544)
               1.3 เป็นนักกีฬาคนพิการทางปัญญาที่มีความพิการตามระเบียบของสหพันธ์กีฬาคนพิการ ทางปัญญานานาชาติ (INAS)
               1.4 สถานศึกษา หน่วยงาน  องค์กร  สมาคม  ชมรม  หรือบุคคลพิการทั่วไปสามารถสมัครเข้าคัดเลือกได้
               1.5 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลารับสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้ว  หากมีนักกีฬาคนใดหลักฐานไม่สมบูรณ์ถือว่าผู้นั้นสมัครสละสิทธิ์
               1.6 ผู้สมัครไม่เป็นบุคคลในระหว่างต้องโทษคดีความผิดตามกฎหมาย
     2. การรับสมัครและหลักฐานรับการสมัคร   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 60 จนถึงวันที่ 10 ก.พ 2560    ในวันเวลาราชการ (09.30-16.00 น. )  โดยส่งใบสมัคร หรือ สมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาประเทศไทย ชั้น 14 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02-136-5852 โทรสาร 02-136-5851 email: mailto:sait14.Thailand@gmail.com หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.saitsport.com
     3. กำหนดวันคัดตัวนักกีฬา วันจันทร์ที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 น.–16.30 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด  :  ประกาศสมาคม   :::   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ   :::   ใบสมัครคัดเลือกตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น