ผลการคัดตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ผลการคัดตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทพิการทางปัญญา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
.........................................................................
ผลการคัดตัวชายเดี่ยว
         ที่ 1 นายน้อง             จันทร์คลองตัน บ้านนทภูมิ
         ที่ 2 นายคุณานนท์    ดิษฐสุนนท์         ลำปาง
         ที่ 3 นายณรงค์ศักดิ์   แปงใจ(สำรอง) แพร่ปัญญานุกูล

ผลการคัดตัวหญิงเดี่ยว
         ที่ 1 นางสาววรรณา     แซ่ย่าง แพร่ปัญญานุกูล
         ที่ 2 นางสาวพรพิมล   วังประชุม แพร่ปัญญานุกูล
...........................................................................

(เป็นผลการคัดเลือกตัวที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยได้ประกาศเปิดรับสมัครที่ผ่านมา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น