การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย

   เมื่อ 27 เม.ย. 2560 สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมสำคัญ  2 ระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมชั้น 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา หัวหมาก กทม. ดังนี้
.    1. การประชุมกรรมการบริหาร(วาระประจำ)ครั้งที่ 2 / 2560  เมื่อ 27 เม.ย.2560 โดยมี นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีเรื่องตามวาระที่สำคัญสรุปดังนี้
.        > ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.              -  การประชุมสมัชชาของสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญานานาชาติ(INAS General Assembly) ที่ประเทศออสเตรเลียได้มีมติเลือกให้ผู้แทนจาก INAS ฝรั่งเศสเป็นประธาน World INAS คนใหม่  และนายชาญวิทย์  มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย จะยังคงทำหน้าที่ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งเอเซียต่อไป พร้อมกับที่ประชุมได้ขอให้รับให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญานานาชาติ(INAS General Assembly)ด้วย
.              -   เมื่อ 27 เม.ย. 2560  สมาคมฯได้จัดส่งเยาวชนต้นแบบ 5 จังหวัดชายแดนภาคไต้ไปฝึกซ้อมหาประสบการณ์กับสโมสรฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ(แมนเชสเตอร์ยูไนเตท แมนเชสเตอร์ซิตี เลสเตอร์ซิตี ฯลฯ)โดยได้รับการสนุบสนุนจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ฯ
.        > ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวาระประจำครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อ 3 ก.พ.2560
.        > การแสดงฐานะทางการเงินและการอนุมัติงบการเงิน ปี 2560
.        > รับทราบและดำเนินการแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 2560 จากผลการสัมมนาของ กกท. เมื่อ 11 ก.พ.2560 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี
.         > แจ้งความคืบหน้า พิจารณา และสั่งการ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน"กรีฑาคนพิการทางปัญญานานาชาติ ประจำปี 2560" (2017 INAS Athletics Championships)ระหว่าง 12 - 19 พ.ค. 2560   ณ สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)  ซึ่งขณะนี้มีหลายชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันที่คาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆเข้าร่วมกว่า  20 ประเทศมากกว่า 500 คนและในห้วงเดียวกันนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญทั้งของสมาคมฯและระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยด้วยคือ
.              -  นายชาญวิทย์  มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งเอเซีย(INAS Asia) ให้เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม INAS Asia ในห้วงเดียวกันนี้เพื่อกำหนดแผนงาน/แนวทางในระดับภูมิภาค
.              -  สมาคมฯจะจัดการอบรมพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะกรรมการบริหารสมาคมฯ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่มาตรฐาน Eligibility ระดับนานาชาติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   โดยคาดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นการก้าวกระโดดของการพัฒนากีฬาคนพิการของไทยสู่ระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่ง
.              -  ในห้วงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "2017 INAS Athletics Championships" นี้  ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการทางปัญญานานาชาติ (World INAS)คนใหม่ชาวฝรั่งเศสและ ผู้แทน INAS USA ซึ่งท่านเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา(ดีทรอยต์) จะเดินทางมาร่วมพิธีการ กิจกรรม และชมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
.         > แจ้งผลการคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญาประเภท กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และ โบว์ลิ่ง (สืบเนื่องจากโครงการ Mini Training Camp) รวมถึงแนวทางการเก็บตัวฝึกซ้อม  เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

.    2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มีนายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม วาระสำคัญดังนี้
....................... รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  เมื่อ  27 เมษายน 2559
....................... การแสดงฐานะทางการเงินซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน และการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีปี 2560
....................... การเสนอ ดำเนินการ และติตาม แผนงาน / โครงการ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
....................... ที่ประชุมหารือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้เป็นต้นไป
พ.อ.วัลลภ ก้อนมณี Admin / กรรมการบริหารสมาคมฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น