นักกีฬาคนพิการทางปัญญาที่ผ่านการคัดเลือกตัวและกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม

         สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาคนพิการทางปัญญาที่ผ่านการคัดเลือกตัวและกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการทางปัญญา 4 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส  และเทนพินโบว์ลิ่ง  เพื่อพิจารณาส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9    ระหว่างวันที่   17 – 23 กันยายน 2560   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
         ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2560  ตามประกาศสมาคมฯของแต่ละชนิดกีฬา โดยกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการทางปัญญา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 11 กันยายน 2560

รายละเอียด / ดาวน์โหลด
             - ประกาศกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการทางปัญญา
             - ประกาศกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม กีฬากรีฑา 
             - ประกาศกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม กีฬาว่ายน้ำ
             - ประกาศกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม กีฬาเทเบิลเทนนิส
             - ประกาศกำหนดการเก็บตัวฝึกซ้อม กีฬาเทนพินโบว์ลิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น