ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้รับทุนจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF)

....... คุณวิษณุ เวทยาวงศ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้รับทุนจากสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาที่ University of Split ประเทศโครเอเชีย ในสาขา Sports Coaching ที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของโลก
...... **ปัจจุบันสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) จัดระดับผู้ฝึกสอนโดยรับรองวิทยฐานะอยู่ที่ 4 ระดับ โดยจัดลำดับให้   Degree Study Program อยู่ในลำดับสูงกว่าทุกระดับ
......  ทั้งนี้คุณวิษณุได้รับเชิญให้เข้าร่วม ITTF Science Congress เมื่อวันที่ 27-28 พค. 2560 ณ.เมือง ดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมันนี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการทางกีฬาเทเบิลเทนนิส ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสในด้านต่างๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น