อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญาประจำปี 2561

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญาประจำปี 2561 ดังนี้

1. หลักสูตร ผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับต้น   ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  หลักสูตร ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส ระดับต้น ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์

3. หลักสูตร ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ระดับต้น ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

รายละเอียดติดต่อได้ที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย 
   286  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ชั้น 14  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น