รับสมัครนักกีฬาแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561


สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สระว่ายน้ำ ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นักกีฬาที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันและรายการแข่งขันสามารถดูรายละอียด/ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้  สรุปดังนี้
- อายุ 8 ปีขึ้นไป นับอายุตามเดือนเกิด ถึงวันเริ่มแข่งขัน (23 พฤษภาคม 2561)
- มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้เอกสารบัตรประจำตัวผู้พิการ (ทางสติปัญญา) หรือเอกสารรับรองจากสถาบัน / สถานศึกษา / หน่วยงาน หรือแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2561  โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร
- รายการแข่งขันจำแนกประเภทตามเพศ (ชาย/หญิง) และกลุ่มอายุดังนี้
ชาย    อายุต่ำกว่า  15 ปี
ชาย    อายุ          15 ปีขึ้นไป
หญิง   อายุต่ำกว่า  15 ปี
หญิง   อายุ          15 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลด
-        ระเบียบการแข่งขัน (หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ/การสมครแข่งขัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น