รับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาชาวไทย 4 ชนิดกีฬา

สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาชาวไทย (ระดับ 1) ใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และ โบว์ลิ่ง ดังนี้
1.      ผู้ฝึกสอนกรีฑา                    จำนวน            2  คน
2.      ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ                  จำนวน             2  คน
3.      ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส          จำนวน             2  คน
4.      ผู้ฝึกสอนโบว์ลิ่ง                   จำนวน            1  คน

อนึ่ง   การรับสมัครดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ตามแผนงานพัฒนานักกีฬา  เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนานักกีฬาคนพิการทางปัญญาใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และ โบว์ลิ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ตลอดจนสนองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การให้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการพัฒนาบุคลากรกีฬา 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น