ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562


ตามที่สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศสมาคมฯ เรื่องรับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนานักกีฬาคนพิการทางปัญญาใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และ โบว์ลิ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม ตลอดจนสนองตอบต่อการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการพัฒนาบุคลากรกีฬา   บัดนี้ การดำเนิการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมีผลการคัดเลือกดังนี้
กรีฑา            1) นาง วศินี คำนึง                   2) นาย สมคิด ศรีเมฆ
ว่ายน้ำ           1) นาย วิสุทธิพงศ์ พันธ์ธง
          เทเบิลเทนนิส   1) นายพิชัยวัฒน์ พลพงษ์           2) นาย วิษณุ เวทยาวงศ์
          โบว์ลิ่ง           1) นายเอกชัยวรวุฒิ พลลาภ
ดาวน์โหลดประกาศผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น