การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10

ประกาศ สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ที่  40 / 2562
เรื่อง   การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญา
………………………………………………..
      ตามที่ ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 - 25   มกราคม 2563 ณ เมืองซูบิค โดยจัดให้มีการแข่งขันสำหรับนักกีฬากลุ่มความพิการทางปัญญา   4 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และโบว์ลิ่ง 
     เพื่อให้การคัดเลือกตัวนักกีฬาคนพิการทางปัญญาตัวแทนประเทศไทยเพื่อส่งเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และได้นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่มีสมรรถนะจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกตัว  ดังนี้

                    -  กรีฑา              รับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562   
                    -  ว่ายน้ำ             รับสมัครถึงวันที่  19 มิถุนายน 2562 
                    -  เทเบิลเทนนิส  รับสมัครถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
                    -  โบลลิ่ง             รับสมัครถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 

     ดาวน์โหลด   เอกสารการสมัคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น